Manegeterrein

 

Op het manegeterrein wordt een plan ontwikkeld, waarbij de groenstrook aan de Vening Meineszstraat voor een flink deel opgeofferd lijkt te gaan worden aan woningbouw. De gemeente is voor flinke woningaantallen boven groen in onze wijk. En de projectontwikkelaar is er voor vanwege zijn portemonnee. De gemeente verkoopt haar gemeentegrond, een bosperceel  van Nimmerdor met bestemming stadsgroen, aan de projectontwikkelaar om er huizen en hoogbouw te realiseren.

Wij zijn hier als Comité unaniem op tegen en beraden ons op stappen. Woningbouw op het manegeterrein zelf prima, passende hoogbouw op dat terrein zoals in onze wijk gebruikelijk is bespreekbaar. Maar de groenstrook is de groene entree in onze stad vanaf de Leusderweg en voor het landgoed Nimmerdor. Dat moet zo blijven.

 

IVN vrijwilligers

We zijn alweer begonnen met het vrijwilligerswerk. Heb je zin om mee te werken? We werken weer op 17 november en 1 en 15 december.

 

Akkoord over Nimmerdor: kleinschaliger onderhoud

In de winter 2016-2017 heeft de gemeente grootschalig gekapt in een deel van Nimmerdor. Voor een deel was dit buiten de afspraken met de werkgroep Nimmerdor en buiten het gemeentelijk beheer- en werkplan om. De gemeente heeft naar ons en in de raad de fouten erkend en daarop een extern onafhankelijk adviseur gezocht, om het beheer te evalueren. Daaruit is een gematigd beheer- en lanenherstelplan komen, gebaseerd op geleidelijke ingrepen en een prominente rol voor vrijwilligers.

DSC01868

 

De adviseur Simon Klingen, met een achtergrond van meer dan 30 jaar bosbouwkundig advies, kwam tot de volgende aanbevelingen:

  • Nimmerdor is een zeer populair wandelbos, met of zonder hond. Dat vraagt voorzichtigheid in de aanpak: de beleving van de vele bezoekers is zeer belangrijk (want de belangrijkste maatschappelijke functie)
  • In het huidige beheerplan is weinig aandacht voor de recreatieve functie van Nimmerdor
  • Richt het beheer op het hier en nu, niet op maatregelen die over tientallen jaren het ‘juiste effect’ kunnen sorteren
  • Volg de natuurlijke ontwikkeling, ga niet hele percelen ‘omvormen’ (=kappen en herplanten)
  • Zorg dat de bosbodem zo min mogelijk verstoord wordt
  • Ga ontspannen om met exoten als Amerikaanse eik en vogelkers
  • De vogelkers vormt geen groot probleem in Nimmerdor en is van belang voor de ecologie (een nieuw bosbouwkundig inzicht)
  • De IVN-vrijwilligers hebben een grote rol om waar nodig de dominantie van de Amerikaanse eik terug te dringen en andere soorten meer kans te geven (voor een weerbaar en gevarieerd bos)
  • De beukenlaan kan nog jaren mee
  • In de middenlaan met Amerikaanse eiken kunnen dunne Amerikaanse eiken met weinig boomkroon verwijderd worden, om een mooiere laan met vitale bomen over te houden.

red nimmerdor logo groen

 

Gemeente neemt advies over

Komend winter worden geen grote werkzaamheden in Nimmerdor uitgevoerd, alleen noodzakelijk onderhoud i.v.m. veiligheid in het bos (laanbomen). Het geleidelijk terugdringen van Amerikaanse eik in percelen waar deze dominant is, wordt door vrijwilligers en waar nodig door een aannemer met een bosmaaier gedaan.

 

Interesse in het vrijwilligerswerk? Elke veertien dagen op zaterdag van 10 tot 1 uur. Meld je aan bij het IVN:

nimmerdor@ivnamersfoort.nl

 

red nimmerdor logo groen

 boswerkzaamheden

Gefaseerde aanpak vervanging beukenlaan

In de werkgroep Nimmerdor (met burgers en vertegenwoordigers van de gemeente) is uitgebreid gesproken over vervanging van de 400 meter beukenlaan (oostzijde middenlaan). Vanuit de werkgroep is het belang van de natuur- en recreatieve waarde sterk benadrukt. Er is in de werkgroep consensus over de veiligheid van de laan, die de gemeente moet waarborgen. Het gaat immers over een druk bezocht stadsbos.

De externe adviseur Simon Klingen adviseert om de beukenlaan te behouden, die kan nog jaren mee. En in de Amerikaanse eikenlaan van de middenlaan de dunne en dode bomen met kleine aantallen te verwijderen, zodat de overige bomen een vitaler laanbeeld opleveren.

 

 

Beheer zonder Roundup: vrijwilligerswerk
De werkgroep heeft afspraken gemaakt met de wethouder hoe er vanaf najaar 2016 zónder het bestrijdingsmiddel glyfosaat (merknaam Roundup) exoten (Amerikaanse eik en vogelkers) in het bos worden gesnoeid en gerooid. Het Beheerplan Nimmerdor en Oud Leusden blijft het uitgangspunt bij de aanpak van de bosvakken. Maar het advies van de externe adviseur betekent een flinke koerswijziging: Amerikaanse vogelkers is geen groot probleem en hoeft niet bestreden te worden. De Amerikaanse eik domineert wel op sommige plaatsen en kan door vrijwilligers geleidelijk teruggedrongen worden ten gunste van andere boomsoorten (die daardoor meer licht krijgen en harder groeien). Ook in 2018 planten we weer jonge beukjes aan om tegenwicht te bieden tegen de dominante Amerikaanse eikopslag.

Het IVN Amersfoort (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) coördineert het vrijwilligerswerk en zorgt voor gereedschap en koffie/thee met koek voor de gezellige pauze. Wij hebben inmiddels afgesproken dat het werk dat de gemeente door een aannemer laat uitvoeren volgend is op wat wij als vrijwilligers in het bos kunnen doen.

hoofdlaan winter

 

Onze belangrijkste punten in de werkgroep zijn steeds geweest:

– Een gefaseerder verjonging van de beukenlaan-oost; deze heeft nog teveel gezonde bomen en is te monumentaal om nu al geheel te kappen. Totale kap in 2019 van 400 meter monumentale beukenlaan is niet meer aan de orde. Wel gaan we voorjaar 2018 verder kijken naar een aanvaardbaar compromis tussen langer behoud van de laan, de grote natuurwaarde ervan, kosten en veiligheid.
– Een gefaseerder dunning op Amerikaanse eik en geen grote rigoureuze ingrepen meer op de ondergroei, zodat Nimmerdor een dicht bos blijft en de natuur de kans krijgt zich te herstellen. De gemeente steunt het inzetten van vrijwilligers, gecoördineerd door het IVN.
– Stop met gebruik van Roundup; wethouder Tigelaar steunt het terugdringen van Amerikaanse eik en vogelkers zonder Roundup.
– De plannen voor sterrenbos-noord en de sleeheuvel zijn on hold. Binnen de huidige participatiegroep gaan we hier verder naar kijken. Omdat de plannen over 10 jaar uitgevoerd zouden worden, is hier in de besprekingen geen prioriteit aan gegeven. Aan de vlinderwal aan de noordzijde van Nimmerdor wordt apart een inspraakronde gewijd.

ruben in sneeuw

 

Gezocht: vrijwilligers voor Nimmerdor! 

De plannen zoals we die nu hebben kunnen afspreken met de gemeente Amersfoort en waar wethouder Menno Tigelaar zijn volledige goedkeuring aan heeft gehecht, kunnen niet zonder vrijwilligers.
Wij hebben vanuit de werkgroep ingezet op het weerbaar maken van het bos: bevoordeel de zomereik, berk, beuk, lijsterbes, vuilboom, grove den en spar en ze gaan het winnen van Amerikaanse eik en vogelkers.

Deze visie is bekrachtigd door het advies van extern adviseur Simon Klingen en overgenomen door de gemeente. Wil je het bos gefaseerd weerbaar maken en geen kaalslag plegen, dan moet je met vrijwilligers werken. Het IVN coördineert de vrijwilligersgroep, elke veertien dagen op zaterdagochtend. Verzamelen ingang Keesomstraat om 10 uur.

Volgende data: 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december.

Meld je meteen aan:

nimmerdor@ivnamersfoort.nl

 

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Velden met een * zijn verplicht

Wij gebruiken je email alleen om je af en toe op de hoogte te houden en zullen deze onder geen enkele voorwaarde delen met derden.